General Chairs:

Yong Dou, National University of Defense Technology, China
Hai Xiang Lin, Delft University of Technology, the Netherlands

Steering Committee:

Zhenzhou Ji, Harbin Institute of Technology, China
Dongsheng Wang, Tsinghua University, China
Xingwei Wang, Northeastern University, China
Minyou Wu, Shanghai Jiao Tong University, China
Gongxuan Zhang, Nanjing University of Science and Technology, China
Junjie Wu, National University of Defense Technology, China

Publication Chair:

Siqi Shen, National University of Defense Technology, China

Publicity Chair:

Duo Liu, Chongqing University, China

Program Chairs:

Guangyu Sun, Peking University, China
Yiran Chen, Duke University, USA

Program Committee:

Aske Plaat, Leiden University, the Netherlands
Chao Li, Shanghai Jiao Tong University, China
Chun Jason Xue, City University of Hong Kong, Hong Kong
Cong Xu, HP Labs, USA
Dongsheng Li, National University of Defense Technology
Eric Postma, Tilburg University, the Netherlands
Felix Xiaozhu Lin, Purdue University, USA
Guihai Yan, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, China
Huiyang Zhou, North Carolina State University, USA
Jaap van den Herik, Leiden University, the Netherlands
Jingtong Hu, Oklahoma State University, USA
Jishen Zhao, University of California, Santa Cruz, USA
Koen Bertels, Delft University of Technology, the Netherlands
Lei Wang, National University of Defense Technology, China
Tao Li, University of Florida, USA
Tristan Cazenave, Université Paris-Dauphine, France
Weixing Ji, Beijing Institute of Technology, China
Wolfgang Karl, Karlsruhe Institute of Technology, Germany
Xiang Chen, George Mason University, USA
Youtao Zhang, University of Pittsburgh Pittsburgh, USA
Yuan Xie, University of California at Santa Barbara, USA
Zhibin Yu, Shenzhen Institute of Advanced Technology, Chinese Academy of Sciences, China
Zidong Du, Institute of Computing Technology, Chinese Academy of Sciences, and Cambricon Technologies, China